trading-rafa

The debacle of EURO-DOLLAR

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Here you can see a weekly chart of Eur & Usd showing a Gann Fan tool in this date at the level of 1 usd.

The close price is expressed by a Weighted Moving average (48 bars/weeks and a offset of 12 bars/weeks)

As you can see, the division lines 1/8 and 1/2 of Gann Fan Tool perfectly match that the trends marked as that average.

surprising coincidence or something else?

Will the euro fall this year against the dollar?

All is possible...

;)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.