FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Säljtrycket ökar enligt RSI-Divergence. Min tanke är att priset kommer att bryta ned kanalen. och åka ned mot demand zonen. Därefter kommer den rida vidare för den stora Bullish våg trenden.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.