thedavek

Långa euron

Lång
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Långa euron till resistance nivån. Kan ta några dagar eller någon vecka tills den når dit men förhoppningvis så når den tillslut målet.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.