Rohed

Backtesting nr.5,20210331

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar3e test,standard demand,zon. engulfing .1,3/1,2,tarilling,stopl. breakeven o säkrad vinst, lyckad, gå lång
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.