Grafkollen

Trendvändning EUR/ZAR?

Lång
OANDA:EURZAR   EUR/ZAR
Euron stärktes under 2020 mot den sydafrikanska randen. Trenden avslutades med en dubbeldop. Där efter har ZAR stärkts mot Euro . Det kan mycket väl vara dags för en ny trendvändning. Den fallande trendlinjen har brutits. Jag tycker mig se en bottenformation. Det hela sammanfaller med det område där euron började stärkas mot randen för drygt ett år sedan.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.