Priset bröt häromdagen det viktiga stödområdet och även brutit under MA200. Återtar inte köparna kommandot närmsta dagarna kikar jag på 1000-nivån.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.