Tobbe999

Uppsida för Evo?

Lång
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Tror vi kommer få se uppsida till den gröna motståndszonen. Vi bildade en fin dubbelbotten som jag har ringat in.
Låter bilden tala. Skulle vi bryta botten så blir analysen ogiltig.
Ibland behöver inte analyser vara så invecklade för att kunna förstå vart vi bör röra oss mot.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.