Kan det vara så att vi närmar oss en kiss and die? Där kursen har lämnat den uppåtgående trenden och närmar sig igen för att sedan fortsätta gå er?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.