OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Hej!

Varför är EVOLUTION AB extra intressant just nu?
1. Trendkanalens tidigare toppar och botten har dubblat tiden för där den befinner sig nu.
2. Vad man kan se i närtid som hänt senaste månaden är en nedgång till lägsta trading range, uppgång och tillbaka men >Bara< till hälften.
3. En extra lång konsolidering som pågått resulterar ofta i en fin kommande uppgångsfas.

Jag hade köporder på 1320 som en positionsorder, tyvärr fick jag inte den.
Är full investerad i annat så kanske säljer något.

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.