sotrox

Evolution tekniskt.

OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Vi har en liten sättning på börsen evolution tog stryk rejält efter USA snackisen, Blev en snabb återhämtning lite paus och nu har resan uppåt börjat. Fib nivåerna visar tydligt vägen här dessa ska vi ha koll på!.
Det jag ser mer är att vi har Gapet från fallet det är inte täppt. Jag tror detta blir en Ice breaker klarar vi bryta upp där kan vi ha en fin resa kommande år. men fortsätter börsen sura och köparna blir osäkra kring 1340 1350 så kommer vi få ett till ben ned!
Jag ser även stigande RSI , och en trampolin i MACD . Detta talar för vidare uppgångar framförallt i det korta!

Trade ide!
1
hoppa in nu åk med till magnet nivån 1340
Taigh stopp-
2
Avvakta gå kort om den dubbeltestar nivån 1340 1350 men inte bryter upp .
3
Swing Long
Gå lång om vi bryter upp köp återtest av gap 1340
Använd här en vidare stop sätt stopp på antigen 1100 eller 950
Siza efter portfölj max 2%
sikte steg 1 1600
steg 2 tidigare ATH
steg 3 1800
steg 4 LET IT RUN!
Flytta med stoppen löpande med bibehållen distans


OMXSTO:EVO

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.