iamyasink

$EVO - EVOLUTION 1h

Lång
iamyasink Uppdaterad   
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Evolution befinner sig enligt mig på ett mycket intressant läge dock. med överköpta nivåer på timmes grafen. Aktien har tagit sig över motståndsområdet vid 1423kr, vilket är positivt för att aktien skall fortsätta ta sig vidare uppåt.
Dags candle stängde väldigt starkt vilket indikerar för att köparna har kontrollen. MACD har länge rört sig upp och ner dock indikerar det på en vändning med ett kors (på dagsgraf).
Detta kan även indikera på att fortsatt uppgång är på G.
Positiv till aktien, köper gärna på mig mer vid dippar. Önskar att vi täpper gapet dom kommande dagarna, där efter är mina targets utplacerade med fib. men på sikt återtesta 1600kr.
Kommentera:
Planen kvarstår, förväntar mig att dessa nivåer skall hålla som ett stöd, fyller på här.
Kommentera:
Stödet på 1349 håller än. Min stopploss har justerats. Marknaden är allmänt sur tror att detta är en överreaktion.
Kommentera:
Stopploss gick tyvärr!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.