Fugista

TA Evo (Evolution)

OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
MACD linjen över signallinjen. Återtest på flaggans trendtak i bullflag formation med hjälp av elliot wave

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.