Erikramberg

Köper EVO här

Lång
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
EVO har under en lång tid konsoliderat i en triangelformation och varit en bra aktie för enkla trades. Köper här med mål att sälja på motståndsnivån vid 1500-ish. Snabb liten trade med en R/R på 2.11

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.