Aktiemaskinen

EVO 28/01/2022

Lång
OMXSTO_DLY:EVO   EVOLUTION AB
Evo balanserar mellan viktiga nivåer men den värsta ursköljningen verkar ha varit under gårdagen då aktien föll ordentligt.

Är köpare här och kommer köpa mer på stöd ~1013 & ~900 om vi kommer så lågt. Stopp ca 820. Target ~1320.

Rapport 9:e februari, viktigt att tänka på.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.