jan9011

EWP

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:EWP   None
EWP , Eco Wave Power, ett nytt bolag på börsen som utvinner energi ur vågor.
Kan vara intressant att vara med från början med en mindre post.
Kommentera: Eco Wave Power tillkännager IPO-investerare
TO, JUL 04, 2019 18:05 CET
EWPG Holding AB (publ) (Eco Wave Power) tillkännager idag att Fjärde AP-fonden och Skandia, tillsammans med ett antal ytterligare investerare, blanda andra styrelseordföranden Mats Andersson och styrelseledamoten Elias Jacobson, kommer investera 25 MSEK i bolagets pågående börsnotering.

AP4 och Skandia, tillsammans med ett antal ytterligare investerare, bland andra styrelseordföranden Mats Andersson och styrelseledamoten Elias Jacobson, kommer teckna cirka 1,35 miljoner aktier i erbjudandet på samma villkor som övriga investerare. Totalt motsvarar detta cirka 17 procent av de tillgängliga aktierna i erbjudandet.

”Att attrahera respekterade investerare som AP4 och Skandia är ett tydligt erkännande av bolagets omfattande arbetsinsats. Vi är naturligtvis mycket stolta över det stora intresset kring Eco Wave Power från de svenska investerarna”, säger Inna Braverman, VD, Eco Wave Power.

Eco Wave Powers nyinvalda styrelsemedlemmar Mats Andersson och Elias Jacobson har beslutat sig för att delta och stödja transaktionen.

Mats har en gedigen erfarenhet i rollen som styrelseledamot och styrelseordförande. Elias är en pionjär inom förnybar energi, och bland annat grundat Svensk Vindbolaget AB, vilken gick samman med Eolus Vind AB (publ).

”Att erhålla erfarna företagsledare som Mats och Elias på tåget skapar goda förutsättningar för framtiden. De spelar redan en aktiv roll i diskussioner med svenska myndigheter, vilka har visat intresse att installera Eco Wave Powers banbrytande utrustning. Mats och Elias beslut att investera i Eco Wave Power är naturligtvis en tydlig signal på deras framtidstro i bolaget”, fortsätter Braverman.

Teckningsperioden för Eco Wave Powers börsintroduktion sträcker sig till kl. 15:00, onsdagen den 10 juli 2019. Ytterligare information kring börsnoteringen finns tillgänglig på http://www.ecowavepower.com

Rådgivare
Naventus Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.
Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB agerar selling agents och Aktieinvest FK AB har utsetts till emissionsinsinstitut. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser på First North.

Denna information lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersoners försorg klockan 17:30, den 4 juli 2019.

För mer information vänligen kontakta:
08 420 026 94

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com

Om Eco Wave Power
Eco Wave Power har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Power är idag det enda företaget som har en vågenergianläggning vilken är uppkopplad till ett nationellt elnät. Eco Wave Power är ett svenskt bolag grundat i Tel Aviv, Israel, 2011.

Naventus Corporate Finance AB är en finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende finansiell rådgivning nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare. http://www.naventus.comTaggar:

EWPG Holding AB publ
Kommentera: Finns tyvärr inte med hos Degiro

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.