JenAtHome

Uppföljning av EWORK

OMXSTO:EWRK   EWORK GROUP AB

EWork presterade väl under dagen trots turbulent marknad.
Då jag utgått från en-timmes-vy så är den möjliga effekten av ett gyllene kors inte lika optimalt som det skulle vara om det dök upp under dagsvy/ 4-timmar osv .
Dock tror jag att det skulle kunna ge en liten knuff uppåt och ge lite stabilitet åt den nya positionen.
Jag vill tillägga att jag är ganska ny på detta :) men jag spenderar många timmar varje dag med att hitta intressanta aktier. Ibland investerar jag, ibland blir de mer observation/övnings-objekt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.