Ytterligare_en_analys

EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB - EXPRS2 - 16 JULI

Kort
OMXSTO:EXPRS2   EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
Analysen talar för sig själv. Mest troligt anser jag att motståndet vid den nedre trendlinjel på 25:- kommer testas i morgon.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.