jan9011

Fastator

Kort
OMXSTO:FASTAT   AB FASTATOR
Fastator känns som en blankningskandidat . Lite av parabolisk uppgång. Håller utkik vid 90 och om 77 punkteras.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.