nashie

Meta plattforms (Facebook)

Lång
nashie Pro Uppdaterad   
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
Meta platforms ( fb )

jag gick in på den blå pilen och satt med till toppen ca, sl på röda linjen där röda pilen är. nu hade man fin läge gå in igen när den studsa på linjen motståndet.

Tar den ut 343-345 kan den gå en bra bit upp .

värt kika på, om man går in nu hade jag satt sl på 339
värt följa är om den respekterar trendlinjen.
Kommentera: Hade man följt haft larm på röda linjen hade man kunnat göra en ny trade ingång när bröt över röd linje motstånd.

Nu skulle jag nog hoppa in först över 347 om bröt över senaste topp. ha tajt sl.

Sen bevaka nya trendlinjen om den respekteras
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.