DennisSahlstromTrader

FB - Ser vi en dubbelbotten?

Lång
NASDAQ:FB   Meta Platforms, Inc
Det är inte varje dag vi ser stora företag såsom Facebook faller 20%. Men nu har vi en möjlighet att köpa andela i Facebook . Jag tror att en dubbelbotten har formats och att vi ser priset klättra härifrån.

Jag vill dock tillägga att det bara är min egen analys och reflektion. Jag investerar alltid så att jag kan köpa fler om den fortsätter falla - men bara i företag som inte kan gå i konkurs. Sannolikheten är mycket liten för Facebook att gå in konkurs.

Ha en härlig kväll,

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.