jan9011

Fingerprint

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Fingerprint och tankar om dess närmaste framtid. Under förutsättningen att botten är satt för den här gången.
Kommentera: Gammal fib. som stämmer väldigt bra med nivåer fortfarande!
Kommentera: Är det detta som gäller nu?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.