TheYeager

Fortsatt nedgång är troligtvis att vänta

Kort
OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
I början av året till slutet av april gjorde Fingerprint en fin resa uppåt då den gick från 16-17kr till ca 40kr. Sedan kom raset ner till dagens nivåer.
Jag anser att aktien fortfarande befinner sig i den nedåtgående rörelsen som startade under maj månad. Tydligt trendtak kan ritas upp medan trendbotten är lite lurigare. I det här fallet valde jag att bara köra en ”copy -paste” på trendtaket och dra ner den till en lagom nivå så får det duga som botten. Lutningen blir detsamma iaf.
Under aktiens resa nedåt hade jag förhoppningen om att rörelsen nedåt skulle hejdas av EMA200 då även Fib nivå 0,5 hittas där men efter ca 1 månad orkade inte de båda stöden hålla utan aktien fortsatte neråt till stödet vid 22,5kr och sedan till Fib nivå 0,786.
Jag är som sagt fortsatt negativ till aktien till den lyckas bryta sig upp från trendkanalen, bryta upp genom Cloud Span B samt även punktera EMA200. Med andra ord är det många faktorer som ska vara på plats innan jag anser att det är lönt att gå lång i Fingerprint.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.