OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Fingerprint gick ur sin stigande kanal och nu kanske det börjar hända saker för en ny uppgång. Tittar på område 15.65-14.50

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.