OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
På farlig mark, agerar köpare inför rapport. Gillar utseendet på min TA och stödjer mig på alla Insiderköp från tidigare i höst.

2019-09-26
Fingerprint Cards AB
PER SUNDKVIST
CFO

Förvärv
Fingerprint Cards AB ser. B
SE0008374250
2019-09-26
8500
Antal
18,90
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer
2019-09-26
Fingerprint Cards AB
Juan Vallejo Perez
Styrelseledamot/suppleant

Förvärv
Fingerprint Cards AB ser. B
SE0008374250
2019-09-25
150000
Antal
17,598607
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer
2019-09-26
Fingerprint Cards AB
Tomas Mikaelsson
Styrelseledamot/suppleant

Förvärv
Fingerprint Cards AB ser. B
SE0008374250
2019-09-25
5000
Antal
17,95
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer
2019-09-26
Fingerprint Cards AB
Alexander Kotsinas
Styrelseledamot/suppleant

Förvärv
Fingerprint Cards AB ser. B
SE0000422107
2019-09-25
5000
Antal
17,645
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer
2019-09-26
Fingerprint Cards AB
Sofia Bertling
Styrelseledamot/suppleant

Förvärv
fingerprint cards b
SE0008374250
2019-09-25
20000
Antal
17, 40
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer
2019-09-25
Fingerprint Cards AB
Fredrik Ramberg
Vice VD

Förvärv
Fingerprint Cards AB ser. B
SE0008374250
2019-09-25
15000
Antal
17,50
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer
2019-09-25
Fingerprint Cards AB
Karl-Christian Fredrikson
VD

Förvärv
Fingerprint Cards AB ser. B
SE0008374250
2019-09-25
50000
Antal
17,8282
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer
2019-09-25
Fingerprint Cards AB
Johan Carlström
Styrelseledamot/suppleant

Förvärv
Fingerprint Cards AB ser. B
SE0008374250
2019-09-25
500000
Antal
17,539
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer
2019-09-25
Fingerprint Cards AB
Dimitrij Titov
Styrelseledamot/suppleant

Förvärv
Fingerprint Cards AB ser. B
SE0008374250
2019-09-25
5752
Antal
17,395
SEK
NASDAQ STOCKHOLM AB

Detaljer

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.