OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Fingerprint har aktiverat en HS-formation men är nu vid stöd som kan ta den upp och testa HS-linjen igen . Bör också kunna göra det nu när OMX knallar på uppåt. 17,60-17,1x är nog första stödet i en ytterliggare nedgång. 18,75 område motstånd.
Indikatorer pekar på rekyl upp och sedan ner?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.