OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Fingerprint : Gjorde ett försök att dra iväg upp den 24/4 men tycker det kom av sig. Alltså verkar det inte som de stora köparna var inne. Därför tror jag det ska ner lite till mot rektangel nivå för att hämta mera volym.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.