inboxmover

Fingerprint Cards AB ser. B

Lång
OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Funderar på om stödet kommer hålla här annars är det ett fall på 6-7 %
Jag ser det som att kursen går upp här ifrån.

Grafen är 1H

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.