OMXSTO:FING_B   FINGERPRINT CARDS AB SER. B
Säljer min position, var tidig in kanske är jag tidig ut men 31% på två månader känns fantastiskt.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.