OMXSTO:FLEXQ   FLEXQUBE AB
FLEXCUBE brutit en flagga och vi ser även att vi har ovanligt hög sälj volym.

Det jag ser på kortsikt är att vi möter den nedre trendlinjen, skulle denna bryta har vi ett OB område vid 34-30k.

Tekniska indikatorerna pekar på att vi har dålig momentum och pekar mot min tes här ovan.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.