OMXSTO:FMM_B   FM MATTSSON MORA GROUP AB, SER. B
FM Mattsson har gjort en vändning. Få se om den leder till en liten större uppgång?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.