srEnzon

Fortnox trade

Lång
NGM:FNOX   None
Bra RR med stop kring 525, kan vara bra läge att fylla på för den långsiktiga.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.