SUPERINVESTIL18

Fortnox - Stor nedsida vid brott ner! Neutral tills dess

NGM:FNOX   None
Vi har ganska långa candles vilket för mig tyder på en viss osäkerhet - vi vet inte riktigt hur aktien ska prissättas. Fortnox befinner sig i en kraftig nedåtgående trend och jag ser två möjliga vägar man bör bevaka. Det eftersom aktien just nu inte påvisar en tydlig riktning.

(1) Första vägen är den jag tror mest på och det eftersom vi ser en bearish symmetrisk triangel. I det fall att vi bryter nedåt i triangeln så ser jag minst 15% nedgång från dagens kurs: 30-31,4 kr som target

(2) Andra vägen tror jag på i det fall att vi bekräftar en vändning genom att bryta ovanför 38,3 kr. Innan dess skulle jag vara försiktig med positioner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.