skarremeistro

FORTNOX LÅNGSIKTIG

Lång
OMXSTO:FNOX   FORTNOX AB
Ser starkt fib stöd och andra skojigheter, låter grafen tala för sig själv! Kan nog bli ett fint köp inom kommande veckor
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.