OMXHEX:FORTUM   FORTUM CORPORATION
Dags att hålla koll på kanaltak i Fortum. Håller och rekyl nedåt eller håller inte och 21,80-nivå blir nästa test.