SUPERINVESTIL18

Fragbite group - konsolidering mellan 5,22kr och 6,1 kr

OMXSTO:FRAG   FRAGBITE GROUP AB
Vi har under torsdagen och fredagen stängt inom ett område aktien tycker om (5,22-6,1 kr). Dagarna har dock bjudit på volatiliotet och vi har varit nere på närmare 5,22 där vi sett en ganska stor köpkraft, något som är bra. Samtidigt har aktien haft en hel del säljkraft så fort vi försökt bryta ovanför 6,1 kr.Troligtvis fortsätter den här volatiliteten även unde kommande vecka.

Jag är neutral tills något av följande sker:

(1) Stänger vi ovanför 6,1 kr ser jag 7,35kr som möjlig target (viktigt att stänga ovanför 6,1 kr - det har vi ännu INTE gjort).

(2) Bryter vi ner under 5,22 kr däremot skulle jag vara försiktig då vi lär se 4,66kr respektive 3,8kr relativt snabbt.

Primärt konsoliderar vi mellan: 5,22kr och 6,1 kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.