Stocklund_

Vänder Freja eid?

Lång
OMXSTO:FREJA   FREJA EID GROUP AB
Är det dags för freja eid att vända? Som vi ser så befinner sig aktien i en extremt tydlig zone som har agerat som både stöd och motstånd förut vilket är positivt. Vi se även att aktien har gjort positiv divergence vilket också är ett extremt bra tecken. Det som gör det extra intressant är att den har byggt divergence precis innan och in i den tydliga sonen. Håll utkik över freja eid under veckan!!!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.