Luspank

Funcom

OSL:FUNCOM   None
Min order på 16,99 gick igenom. Meningslöst för mig att hålla kvar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.