Luspank

G5 Entertainment

Lång
OMXSTO:G5EN   G5 ENTERTAINMENT AB
Ökar i G5 på dessa nivåer, antar att vi får lite problem med att passera jämna 100, eventuell SL vid stängning under röd area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.