robinlundqviist

Gabather Teknsik Analys

Lång
OMXSTO:GABA   GABATHER AB
Teknisk analys på biotech bolaget Gabather som utvecklar en revolutionerande kandidat mot psykisk ohälsa GT-002
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.