jan9011

Garo

Lång
OMXSTO:GARO   GARO AB
Garo börjar närma sig intressanta nivåer att hålla koll på om det kommer in lite volym också.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.