FOREXCOM:GBPUSD   Brittiskt pund / U.S. dollar
En spekulation på GBPUSD , High Impact nyheter på GBP idag vid 13.00 och High Impact på USD imorgon, Maj är igång, Under NFP lägger vi inga trades efter Onsdagens New York men kommer göra ett undantag på denna, kommer lägga en short på GBPUSD risk 0.5%. Finns bakomliggande faktorer till varför just den ska droppa därifrån så om den gör det så vet jag varför.
Som sagt hoppas på en entry vid 13.00 tiden idag där uppe.
Traden blir aktuell enbart runt 13.00 tiden
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.