FX:GBPUSD   Brittiska pund/Amerikanska dollar
Här är ett backtestingtrades i GBPUSD. Zonen är markerad på 4h tidsupplösning och när priset når ner till zonen igen letas entry på 1h tidsupplösning. I detta fallet var det en engulfing på 1h som gav entry till en fin 1:2 i risk:reward.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.