FX:GBPUSD   Brittiskt pund / U.S. dollar
GbpUsd börjat röra sig uppåt igen? Fair price ligger uppåt 1,26. Det går att hitta en HS-formation men jag tog bort den för den blevinte så bra utan jag inriktar mig merpå S/D och stöd/motstånd

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.