FOREXCOM:GBPUSD   Brittiskt pund / U.S. dollar
Skulle den komma ner till OB och fylla 2 FvG alternativt det första och det finns en BoS där på 5M kommer jag ta en long på GBPUSD , traden blir endast aktuell vid en 5M BoS, så jag har alltså koll på priset runt första FvG när den tagit ut SSL .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.