FX:GBPUSD   Brittiska pund/Amerikanska dollar
Vänta ut en mindre konsolidering och sedan sälj

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.