MurrDawg

Andra test av supplyzon

Kort
MurrDawg Uppdaterad   
FX:GBPUSD   Brittiskt pund / U.S. dollar
GBPUSD gör ett andra test av supplyzon , förhoppningen är att vi vänder reltaivt tidigt i zon. Ser ut att kunna göra det nu för att sedan gå kort. London har nyligen öppnat så finns incitament för att få en fin resa neröver med rätt trigger. I första hand en 1:2a för att sedmera möjligen traila vidare då den ligger i en nedåtgående trend på 4h TF
Kommentera: Första positionen uttagen på RR 1:2 och fortsatt position om RR 1:2 taget för att vidare gå kort
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.