Henrik-SMCTrading

GBPUSD, 1h, möjligt Bat mönster

Lång
FX:GBPUSD   Brittiska pund/Amerikanska dollar
Bat mönster med bra ratios har momentum ner till D-punkten.
GBPUSD Är i en nedåtgående trend, om man ser på Daglig tidsupplösning, så därför har vi en tight SL och realistiska prismål
då mest troligt endast en rekyl är att vänta.

Vi har även en stark daglig support nivå precis nedanför PRZ vilket gör att jag väntar mig prisrörelser ner dit innan vi ser en vändning.
PRZ är med andra ord inte lika stark i setups som denna, men är ändå viktig att mäta ut och ha koll på för att veta När mönstret är giltigt
och om det klarar prisrörelser nedanför utan att du blir utstoppad alternativt ogiltigförklarar mönstret för ett entry när priset väl tar sig upp
till PRZ igen.

Priset måste testa Hela PRZ.
Om priset tar sig ner och testar support nivån - får den Ej stänga nedanför tänkt SL nivå.Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.