NaikoN81

GBXBTC har enorm potential.

HITBTC:GBXBTC   None
Som vi kan se på diagrammet kommer priset nu att testa motståndsnivån på 0,0000032 BTC , om den kommer tillbaka kommer priset att sjunka till 0,00000203 BTC , men om det bryter ut kommer priset att stiga. GBXBTC har en enorm tillväxtpotential, priset har sjunkit nästan 870 gånger eller 870.000%. Det är mycket hög sannolikhet att priset kommer att återgå till dessa höjder igen (men det kommer inte snart om det gör det).

Om du gillar idén, prenumerera och gilla den.
Lycka till och stora vinster.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.