jan9011

The Global Dow

DJ:GDOW   None
The Global Dow och negativ divergens på Daglig chart. 3080-nivå kan vara läge för en rekyl. Trendlinje från W-chart är ev. stöd vid en rekyl ner .
Blev utesluten ur Index,aktier och fonder för den här kommentaren! Där får man inte ha någon avvikande tro tydligen än admin.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.