jan9011

The Global Dow

DJ:GDOW   None
The Global Dow och negativ divergens på Daglig chart. 3080-nivå kan vara läge för en rekyl. Trendlinje från W-chart är ev. stöd vid en rekyl ner.
Blev utesluten ur Index,aktier och fonder för den här kommentaren! Där får man inte ha någon avvikande tro tydligen än admin.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.