Efter en 5.3.5 rekyl och nu när vi har en impuls så leter jag en abc rekyl för att därefter vet om jag går lång eller kort.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.