Efter en 5.3.5 rekyl och nu när vi har en impuls så leter jag en abc rekyl för att därefter vet om jag går lång eller kort.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.